fbpx

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych klientów klubu

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

  1. Administrator danych osobowych.

GKW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stęszewie przy ulicy 28 Grudnia 41,
62-060 Stęszew wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616144, NIP 7773262533 jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

  1. Cele i podstawy przetwarzania. 

 

 

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

 

 

 

  1. Odbiorcy danych

Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

  1. Okres przechowywania danych
  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy członkowskiej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w celu jej zawarcia. 
  2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy członkowskiej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa jakie Ci przysługują:

Sprzeciw marketingowy. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z Tego prawa to my zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:Pomoc@gkwfitness.pl zadzwoń pod numer: 667 002 887 lub, udaj się do siedziby naszej firmy. 

VIII. Informacja wymogu podania danych.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy. 

 

GKW Fitness & Gym
Masz dodatkowe pytania?
napisz lub zadzwoń!