fbpx

REGULAMIN PROMOCJI „PROGRAM POLECEŃ w GKW FITNESS & GYM”

 

  1. Definicje.

1.1. Promocja – program mający na celu wynagradzanie obecnych oraz nowych Klubowiczów

1.2. Uczestnik Promocji – (zamiennie Osoba Polecona oraz Osoba Polecająca)

1.3. Osoba Polecona – (zamiennie nowy Klubowicz) może to być każda osoba, która począwszy od 27 Maja 2019 roku do chwili obecnej nie posiadała w klubie GKW Fitness & Gym zakupionego karnetu.

1.4. Osoba Polecająca – (zamiennie Klubowicz) to osoba posiadająca aktywny karnet zawarty na czas nieokreślony lub miesięczny.

1.5. Klubowicz – osoba pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia (13-18 lat), która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona i która podpisała niniejszy Regulamin, w obecności przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, za pisemną jego zgodą.

 

  1. Benefity płynące z programu poleceń.

2.1. Jednorazowy bonus w wysokości 20pkt dla Osoby Polecającej jak i Osoby Poleconej. Program referencyjny dotyczy opcji karnetowej, wskazanej w zawartej na czas nieokreślony, przez Uczestnika Promocji, umowie członkowskiej.

 

  1. Zasady Promocji.

3.1. Osoba Polecająca jak i Osoba Polecona, aby skorzystać z Promocji, musi być obecna przy tworzeniu nowego kontraktu należącego do nowego Klubowicza. Zobowiązana jest również poinformować pracownika Klubu o chęci skorzystania z programu poleceń przed zatwierdzeniem nowego kontraktu.

3.2. W okresie obowiązywania promocji tj. w miesiącu objętym Promocją, Uczestnik Promocji nie może złożyć wypowiedzenia z zawartej umowy.

3.3. Z Programu Poleceń może skorzystać Klubowicz (zamiennie Osoba Polecająca) posiadający aktualny karnet w GKW fitness & Gym oraz Osoba Polecona.

3.4. Program Poleceń nie działa wstecz.

3.5. Udział w programie Poleceń jest dobrowolny.

GKW Fitness & Gym
Masz dodatkowe pytania?
napisz lub zadzwoń!